back_icon Ubide ibaiertzen garbiketa egokitzapena

Limpieza y acondicionamiento de cauces y márgenes de rios

Ubide eta ibaiertzak mantentzeko, kontserbatzeko, berreskuratzeko eta ingurumenaren aldetik berriztatzeko lanak. Hona hemen egiten diren lan batzuk: ibaiertzak kontserbatzea eta babestea, sobera dauden sedimentuak eta ibaiak garraiatutako materialak kentzea, erabiltzen ez diren egiturak kentzea (presa txikiak, presak, etab.), egitura txikiak egitea (deflektoreak, arrain-eskailerak eta solidoak atxikitzeko egiturak), eta landaredia selektiboki kentzea.