back_icon Ur sare estolderien kontserbazio mantentze lanak

Conservación y Mantenimiento  de redes de agua y alcantarillado

Ur-kanalizazioak, ubideak, hustubideak, drainatzeak, estolderiak, itsas hustubideak, tangak, andelak eta lurpeko galeriak kontserbatzeko eta mantentzeko lanak.