back_icon Portuen kontserbazioa

Conservacion de puertos

Oro har, mantentze-, kontserbazio- eta ustiapen-lanak, dikeen konponketa, urpekarien lanak, harea eta lohien garbiketa, lanen kontrola, lursailen ebaketa, etab.