back_icon Hiri kontserbazioa

Conservación urbana

Espaloiak eta oinentzako eremuak kontserbatzeko mantentze-lan arruntak egiten dira, oinezkoek gehien erabiltzen dituzten eremuak egoera onean egon daitezen. Besteak beste, hau egiten da: zoladurak konpondu, berritu eta mantendu; eta bankuak, mahaiak, paperontziak eta hiri-altzaria den edozein elementu edo eraikuntza kontserbatu eta mantendu.